KÜLTÉREN VÉGZETT KERTÉSZETI MUNKÁK 

Egy kert létrejöttéhez három munkafolyamat épül egymásra, tervezés, kivitelezés és fenntartás. Ezen szakaszok egymás nélkül nem nyernek értelmet, hiszen egymásra hatást gyakorolnak. Tájépítész, kertészmérnök és kertész kollégáink bár külön-külön végzik munkájukat, mégis együtt formálják a kertet egésszé.

A gondosan elkészített tervből valódi alkotás csak hosszú évek után válhat, hiszen az átadás pillanatában még nincs kész a kert, hosszú évek és sok-sok gondozás szükséges ahhoz, hogy teljes pompáját megmutathassa.

Kerttervezés

Kertterv egy olyan dokumentum, amelynek alapján a megrendelő képet kap az elképzelt kertjéről, a kivitelezőt pedig utasításokkal látja el a kert megépítéséhez. A tervező a megrendelő elképzelései alapján, szakmai indokokkal alátámasztva készíti a terveket. A kertterv megalkotása tehát számos döntés sorozata, melyhez nagyszámú megszerzett tudás, jogszabályismeret, gyakorlati tapasztalat, kreativitás szükséges. Kerttervező munkája nem áll meg a megjelölt tervezési határokon belül, hiszen sokszor a környék, a táj is formálódik tevékenységének hatására.

Tapasztalt kollégáink bevonásával teljes körű kerttervezést vállalunk, koncepciótervektől az engedélyezési terveken át a kiviteli tervek elkészítéséig. Legyen az akár közintézmény, irodaház, társasház, villakert, modern vagy történeti kert, több hektáros park vagy tetőterasz, kollégáink kiemelkedő szaktudással készítik el a megrendelő számára a megfelelő terveket.

Tervezési folyamat

Telefonon vagy e-mailben történő megkeresés után cégünk munkatársa személyes találkozót kezdeményez Önnel. Helyszíni bejárás során feltérképezzük a meglévő növényzetet, a helyszín további adottságait (terepviszonyokat, meglévő épített elemeket), feltárjuk a megbízó igényeit, elképzeléseit. Mindezek ismeretében elkészítjük a több alternatívát is tartalmazó árajánlatot, mind az ár, mind a tervezési, kivitelezési és fenntartási munkák tekintetében.

Az árajánlat elfogadása után elindul a tervezési folyamat, melynek első lépcsője a vázlattervi fázis. Ebben a szakaszban több változat, javaslat kerül bemutatásra a megrendelő felé, melyek tartalmazzák a lehetséges alaprajzi elrendezéseket, funkciók megjelölésével, a burkolatok és a főbb növénycsoportok elkülönítésével. Előképek, fényképek segítségével bemutatják a hangulatteremtő elemeket (pl. jellegzetes növények, burkolat fajták, kerti berendezési tárgyak, megvilágítási elképzelések stb.) A könnyebb érthetőség céljából metszetek és látványtervek is kiegészíthetik a vázlatterveket.

Amennyiben a tervező úgy ítéli meg, hogy a tervezési folyamat során engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges, úgy a megrendelővel egyeztetve a kiválasztott vázlatterv alapján a jogszabályok értelmében elkészíti a terveket.

A kiviteli tervezés során az elfogadott vázlatterv/engedélyezési terv kidolgozása történik olyan részletességgel, hogy a kertet a kivitelező meg tudja építeni. A tervezés folyamán a megrendelővel, társtervezőkkel közösen tartott konzultációk során megvitatásra kerülnek a kritikusabb, több szakágat is érintő részletek, kiválasztásra jutnak a burkolatok, növények, berendezési tárgyak stb. A terveket szöveges munkarész egészíti ki, amely részletesen ismerteti a tervekben ábrázoltakat, a felhasznált anyagok, növények jellemzőit, valamint segítséget nyújt a későbbi fenntartási munkákhoz is. Tervezői költségbecslést készítünk a tervről pontosan lemért mennyiségek alapján, valamint részletes műszaki leírást írunk.

A tervezést megelőző felmérési tervek, kiegészítő feladatok

A tervezés megkezdéséhez különböző alapdokumentumok, felmérési tervek is szükségesek, mint geodézia, közműtérkép. Ezeket a megrendelő biztosítja, ha már rendelkezésére áll, vagy elkészíttetjük, beszerezzük partnereinken keresztül.

Vannak esetek, amikor tervezési feladatoktól függetlenül, nyilvántartás végett, vagy különböző zöldfelület kezelési tervekhez nélkülözhetetlen felmérések, kutatási anyagok készítése válnak szükségessé. Egyik ilyen felmérési feladat a fakataszter készítése, amely során parkok faállománya, közterületi fasorok fái kerülnek nyilvántartásba. Ennek készítése során fényképpel együtt rögzítésre kerülnek az alábbiak:

 • fafaj neve (magyar és latin névvel)
 • fa méretei (törzsátmérő, koronaátmérő, fa magassága)
 • fa állapota (gyökérzettől a lombkoronáig)
 • megjegyzésben rögzítjük a fa általános állapotát, javaslatot teszünk a fa kezelésére

Kertépítés

A kertépítés során a tervező által elkészített tervek a valóságban is életre kelnek. A kertek, parkok építése során a magasfokú szervezésnek, kiváló szakemberek összehangolt munkájának és a gépesítésnek köszönhetően hatékonyan végezzük munkánkat. Cégünk páratlan előnye a parkfenntartásban szerzett tapasztalaton alapul, hiszen a kivitelezés során a minket vezérlő elv a minőség, szakmailag kifogástalan munka, tiszta környezet, melynek célja a hosszú távon fenntartható kert.

Néhány fontosabb kertépítészeti és kivitelezési feladat:

 • Tereprendezési feladatok (támfalak kialakítása, részűk képzése, vízelvezetési megoldások kialakítása stb)
 • Növénytelepítési munkák (gyepesítés - vetés vagy gyepszőnyeg terítés -, egy- és kétnyári virágágyak kiültetése, cserjeültetés, fák telepítése - koros fák is)
 • Különböző vízarchitektúrák építése (szökőkút, tó, csobogó stb.)
 • Automata öntözőrendszer kiépítése, javítása, pótlása

Parkfenntartás

A fenntartás a kert megalkotásának utolsó fázisa, azonban nem a legutolsó része. A fenntartás egy folyamatos tevékenység, amely során napi, heti vagy havi rendszerességgel végezzük a zöldfelület kezelését. Mivel élő anyagból dolgozunk, és az adott ökológiai tényezők mellett a külső környezeti tényezők változékonysága erősen befolyásolják az adott növény fejlődését, ezért különösen nagy szerepe van a fenntartó személyzet szaktudásának. A fenntartás olyan alkotótevékenység is, amikor a tervező által elképzelt művet alkotássá formáljuk. Például nyírt cserjék esetében fontos szerepe van a nyírás technikájának, idejének. Cégünk évek óta foglalkozik exkluzív kertek ápolásával megrendelőink legnagyobb megelégedésére, mégis minden kertet egyedileg kezelünk, a kert tervezőjének, a megrendelő igényeinek megfelelően.

Néhány kiemelt fenntartási kertészeti tevékenység:

 • növényápolási munkák
 • fák és cserjék gondozása, átültetési feladatok
 • idős fák speciális ápolása (odúkezelés, koronabiztosítás, átültetés stb.)
 • egynyári és évelőfelületek kezelése, gyomlálása
 • gyepfelületek ápolása (gyepszellőztetés, tápanyag utánpótlás, fűnyírás stb.)
 • növényvédelmi munkák
 • öntözőrendszerek karbantartása, üzemeltetése
 • szökőkutak, kerti csobogók üzemben tartása
 • burkolatok tisztántartása, gyomirtása