Faápolás


Faápolás

A városokban található fák a környezetünket élővé varázsolják, valamint nagyban javítják az egészségünket. Ez a mesterséges környezet közel sem egyenlő a fák természetes élőhelyével. Azok a védekező mechanizmusok, melyeket a fák millió évek alatt fejlesztettek ki, a modern városokban sajnos sokszor nem működnek. Az urbánus környezetben a sok környezeti ártalom, nem megfelelő élőhely, tápanyagfelvételi lehetőségek, szárazság okán a fák sokkal gyorsabban érzékennyé válnak a betegségekre. Ezért a településeken található fák (utcákon, parkokban, kertekben) ápolást igényelnek, hiszen a mesterséges környezetük, és a gyakran nem megfelelő ültetésük ellenére is magas elvárásoknak kell eleget tenniük, mégpedig úgy, sok esetben a fajra jellemző igényeik sincsenek figyelembe véve. A fáknak tetszetős formájúaknak kell lenniük, és gyorsan kell növekedniük, egészségesnek kell lenniük, anélkül, hogy a környezetet túlságosan leárnyékolnák, korlátoznák, vagy akár veszélyeztetnék.

Faápolás főbb területei

Normális esetben a faápolást többnyire települési környezetben (beárnyékolás, közlekedési biztonság javítása), természeti emléken, vagy haszonfán végzik.

 • Általános faápolás, koronaápolás és metszés
 • Fa revitalizálása − intézkedések a problémás fán, hogy megőrizhető legyen az emberek és a környezet számára
 • Fasebészet − A szakszerű faápolók jelenleg a fán olyan kisebb beavatkozásokat hajtanak végre, mely által a fa minél jobban maga tudja helyreállítani a sérüléseit
 • faültetés, akár nagyobb példányok átültetése
 • koronametszés
 • alakító metszés (nevelő metszés) - Fiatal fa metszése a hibás fejlődés megakadályozására.
 • koronaápolás - A fajra jellemző koronaforma megtartása érdekében végzett metszések végzése. A metszéseket főként kicsi ágátmérő tartományban végzik (D < 3 cm).
 • ritkító metszés - A koronaápoláson felül kiegészítő metszéseket foglal magában a 3 cm < D < 5 cm-es ágátmérő tartományban.
 • korona kurtítása- Metszések/vágások végzése az alábbi ágátmérő tartományokban: 5 cm < D < 10 cm, D > 10 cm.
 • elhalt ágak eltávolítása - A korona elhalt ágainak, gallyainak eltávolítása.
 • gyökér területén végzendő munkálatok (pl. a károsodott gyökérzet kezelése, hogy a károsodott részek lehetőség szerint csekély szinten maradjanak.)
 • sérülések utókezelése
 • koronabiztosítás - A korona támogatása egy ág vagy koronarész kimerevítésével, hogy az ágletöréseket megakadályozzák.
 • fa környezetének javítása, mint talajjavítás a talajszerkezet megváltoztatása, tápanyagok bevitele és a talajlevegő-viszonyok javítása által, valamint minden botanikai kísérő intézkedés (pl. talajvizsgálat)
 • fadiagnózis

A definíciónak megfelelően csak akkor lehet faápolásról beszélni, ha szakszerű intézkedések végrehajtásáról van szó, melyek a fa életerejét, közlekedésbiztonsági helyzetét és fejlődését jelentősebben előmozdítják, mint károsítják.

Koronametszések

A városi, parkban található és egyéb fákon, melyek nem a fahozamukért lettek ültetve, a faápoló intézkedések közül túlnyomórészt a koronametszéseket végzik. A fán végrehajtott metszések lehetnek építő jellegűek (a fa fiatal korában végzett alakító metszés, koronaápoló metszés), mely által a fát abban támogatják, hogy egy stabil és egészséges koronát tudjon magának kialakítani, vagy a veszélyt megelőzve, vagy közlekedésbiztonsági okokból biztonsági metszéseket kell végrehajtani (ritkító metszés, kurtító metszés, korona részleges kurtítása, koronabiztosítás).

Koronabiztosító metszések (ide tartozik a lefejezés is, amikor koronarészek, vagy a teljes korona nagyobb ágait [D > 5-10 cm] vágják vissza), mint nagyon intenzív beavatkozások arra szolgálnak, hogy a közlekedésbiztonságot helyre állítsák, ha a fa (pl. természeti vagy műemléki védelem miatt) nem vágható ki teljesen.

A szerszámok és munkagépek minősége mellett a metszések kivitelezése valójában a kritikus pont. Ha a metszés helye túl távol esik a hordozó ágtól vagy törzstől, akkor egy csonk keletkezik, mely elhalása után további behatolási sebet kínál fel a fabontó gombáknak. Ilyenkor a csonk túl messze esik a fa nedvkeringésétől, hogy átlapolódással a kórokozók ellen le tudjon záródni. Ha a metszés helye túl közel esik a törzshöz, vagy a hordozó ághoz, akkor egy szükségtelenül nagy seb keletkezik, mely hosszabb gyógyulási időt eredményez. Bizonyos feltételek mellett csonkok szándékos levágására is sor kerül. Az ágak ledobásánál figyelni kell a kéreg megsértésének, és a behegedő sebek további terhelésének elkerülésére.

Fakivágással kapcsolatos tevékenységeink:

- Favágás, fakivágás, veszélyes fák kivágása ipari alpintechnikával és emelőkosaras gépkocsi segítségével,

- Nehezen hozzáférhető helyen történő favágás,

- Fák és fasorok gallyazása, ifjítása, fasorfenntartás,

- Viharkárok felszámolása,

- Cserje és bozótirtás

A helyszíni mechanikai sérülésektől való védelem

Ütés, karcolás: Egyike a leggyakoribb károkozásnak, amit autóknál és építkezéseknél lehet látni. Itt nem az összeütközés a számottevő, hanem a kéreg gondatlan lehántása. Ezt utcai forgalomnál gyakran csak építkezési intézkedések tudják előidézni. Ugyanez vonatkozik az építési munkálatokra is, itt a fatörzs bedeszkázással történő védelme lehetséges.

Paraziták és betegségek okozta károk kezelése

A paraziták gyakran a már fentebb említett kéregsérüléseken, vagy a fa egyéb hatás okozta sérülésein keresztül (klíma, mérgező anyagok, stb.) tudnak a fába behatolni.

A már behatolt gombákat a fa a különböző védelmi zónáinak kialakításával próbálja a terjedésükben meggátolni. A fatörzs üregei nagyrészt a fabontó gombák elterjedése során alakulnak ki, de az üreges fatörzs még sok ideig stabil maradhat. A fa a törzs vízszintes keresztmetszetének a 70%-os hiánya esetén is még törésbiztos, de ha ennél nagyobb anyagveszteség éri a törzset, akkor a korona erőteljes visszavágását kell végrehajtani.

A fa belsejében található vájó/fúró rovarok ellen aligha lehet védekezni. A nyílt fákat megtámadó rovarokat sebkezelés során gátoljuk meg a továbbterjedésükben. Az egészséges fákat is megcélzó rovarok okozta terhelést csalétek alkalmazásával lehet csökkenteni. A további kezelés megfelel a mechanikai sérülések esetében alkalmazott eljárásoknak.

Fakitermelés 

A fakitermelés az a folyamat, amelynek során a telepített vagy természetes erdőből a szálfákat további feldolgozás céljára elérhetővé teszik. A fakitermelés fő munkaműveletei a döntés, a gallyazás, a szétválogatás, a darabolás és a felkészítés. A fakitermelés az cégünk egyik lényeges területe, melynek feladatai közé tartozik az munkaterület fáinak védelme, karbantartása, valamint a fakitermelés koordinálása is.